Select Page
PROFFE PÅ FIBERSALG

PROFFE PÅ FIBERSALG

> FIBER TIL FOLKET

Vi er Ateam Direct, en gjeng sultne og engasjerte bredbånd selgere, som jobber for at Norge skal bli fibret på mest mulig lønnsom og effektiv måte, med de beste produktene. Derfor jobber vi hver dag med å få Altibox inn i alle norske hjem.

Oppsøkende i salg i privatmarkedet krever mye energioppfølging og trening av hele organisasjonen for å lykkes. Vårt lag har det gøy på jobb, og vi liker å jakte i flokk for å holde motivasjonen oppe. Da kan vi konkurrere oss imellom. Vi har lang salgs- og bransjeerfaring, og har fokus på effektivitet og kvalitet i salget. Derfor trener vi også hele tiden på å bli enda bedre.

 

> FIBER TIL BEDRIFTER

Effektivitet i salget hver eneste dag

Ateam Bedrift  har toppet laget med målrettede og svært erfarne B2B-selgere.

Vår avdeling for bedriftsalg jakter salg i både nye og gamle felt, og har med stor suksess klart å gjøre direktesalg i B2B markedet til en effektiv salgsform. Dette er det få andre i markedet som klarer.

Vår løsning gir effektivitet, fleksibilitet og økte markedsandeler for våre kunder, og vi legger stor vekt på et tett samarbeid. Vi jobber etter felles mål, og jakter disse helt til de er nådd.

SULT – SAMHOLD – FOKUS

Les mer:

Vår gruppe er effektive og sultne selgere. Vi er ikke redd for dørsalg, og vet at det er akkurat det vi er best på. Her i Ateam er det kun plass til de beste selgerne, og vi benytter vår lange bransjeerfaring for å rekruttere disse.

Våre kunder ønsker så høy salgstetthet som mulig i hvert eneste felt, men samtidig også en god produktmiks og få oppsigelser. Vi kaller dette effektivitet, kvalitet og trygghet, og vi bruker disse nøkkel-kvalitetene for å måle vår egen suksess. Vi måler oss selv hver dag.

Gode salg, med riktig utfylte kontrakter, gjør det ikke bare enklere for kundeservice. Det gjør det enklere for oss å ha en felles forståelse av grunnlaget for jobben vi utfører.

Når det virkelig drar seg til med tøffe og vanskelige felt, med hard konkurranse, så kommer vår lange erfaring til sin fulle rett. Vi har gjort dette i mange år, og kan selge god produktmiks selv om vi har hard konkurranse. En samlet produkt-pakke er jo tross alt en fordel både for kundene våre og oss.

Les mer

B2b-markedet er vanskelig, og enda mer vrient når det er direktesalg vi snakker om. Business-caset kan til slutt stå i fare:

  • Salgskosten kan bli meget høy hvis det satses på interne ressurser, og de ikke lykkes.
  • Rekruttering for oppsøkende salg er vrient, og ofte et sjansespill, siden mange selgere aller helst ønsker å være relasjons-selgere.
  • Partnere har vanskeligheter med selv å gjøre nødvendig oppfølging av selgerne, og satsingen blir etterhvert ansett som en fiasko på grunn av for lav ROI.
  • Salgsaktivitetene blir etter hvert en påkjenning for resten av bedriften, hvor leveranse og kundeservice som før fungerte så godt, blir skadelidende.
  • De oppsøkende selgerne følger ikke standard avtale.

Vi gir våre kunder fleksibilitet og målbare resultater. Siden vi er et eksternt salgsselskap gir det lav oppstartskost, og sørger samtidig for nærmest umiddelbar oppstart. Det gir raske resultater.

I Ateam Bedrift har vi høyt fokus på egne resultater og har oppnådd svært gode resultater for våre kunder. Disse forteller vi deg gjerne mer om over en kaffe.

THE BRAVE HAVE MORE FUN

KVALITET

EFFEKTIVITET

TRYGGHET

%

Innsats

%

Felt-suksess

%

Full produktmiks

%

Oppsigelser

TO BE A WINNER YOU MUST PLAN TO WIN!

SULT

Vi jakter fordi vi er sultne på suksess og måloppnåelse. Våre mål er høye.

Vi motiveres av å kunne bevise ovenfor oss selv, og andre, at vi klarer det andre ikke klarer.

A

SAMHOLD

Vi har felles mål og da får vi også trygghet i at vi jobber sammen. Vi liker å vise vår styrke gjennom effektivitet og da vet vi at vi også må trene, le og gråte sammen for å klare dette. Lang erfaring bygger gruppens dynamikk med rask kunnskapsoverføring og raske beslutninger. Hurtighet gir oss kraft og trygghet i hvordan vi agerer ute i felt.

FOKUS

I vår flokk måler vi resultater, og vet at de beste kommer når vi klarer å ha fokus på de riktige tingene. Lagets fartstid i salgsfaget gir gode rutiner og trygghet i gruppen, og da er det lettere å fokusere på salget. Dette bruker vi når vi trener og øver, utfører rutineoppgaver og gir tilbakemeldinger til hverandre.

VÅRE VERDIER

JOBBE HOS OSS?

BLI MED I FLOKKEN VÅR! 

 

Vi ønsker alltid målrettede og sultne selgere velkommen

Hvis du syntes det er fint å jobbe hardt, lære mye og ha en gjeng med kollegaer som forventer mye av hverandre, så er vi rett plass for deg. Vi jobber tett sammen, og krever mye av hverandre.

Du trenger ikke kunne masse om fiber, internett eller tv fra før, men du må ha masse energi og være lærevillig. Vi har lang erfaring fra både salg og bransjen, så dette hjelper vi deg med å bli god på. Du må ha vilje, like å bli målt på resultater og å løpe både i flokk og alene. Samholdet i gruppen er viktig for oss, og vi deler på erfaringene vi gjør slik at vi kan bli bedre.

Vi både ler og gråter sammen og har valgt oss mottoet: “the brave have more fun!”

Vi er et springbrett inn i en verden full av muligheter!

 

 

BANK PÅ DØRA:

5 + 14 =

VÅR HISTORIE

Ateam ble etablert sommeren 2016, og flokken vår har solgt Altibox-produkter i mer enn 10 år. Vi har fulgt utviklingen skritt for skritt, og vår historie er godt sammenflettet med Altibox sin egen historie. Helt fra vi sto i dørene og forklarte hva digital-tv var, og at det var en fordel med 5 Mbit-linje fremfor ISDN til vi nå presenterer de aller nyeste og fantastiske produktene.

I løpet av årene har vi lært hva som fungerer, og hva som absolutt ikke fungerer ute i felt.

Vi har pratet med mange, mange tusen mennesker på vår vei, og har etter hvert også lært oss hvilke knapper vi skal trykke på hos hvem.

Vår flokk har antageligvis hørt alle mot-argumenter og sett alle konkurranse-fremstøt som er mulig å oppdrive.

Dette gir oss en god trygghet i vårt arbeide. Både for oss selv og de vi samarbeider med.

Vår gruppe har samlet nok erfaring til å vite at det ikke hjelper med hurtighet hvis vi ikke også leverer høy kvalitet på salgene, og det er derfor vi i dag fokuserer på trening og oppfølging slik at vi ivaretar dette.

VÅRT TEAM

Vi er sultne! Vi er et lite, men fokusert lag, og det gir oss både hurtighet og fleksibilitet i feltene våre. 

Vi ønsker å fokusere på jakten etter flere kunder, og driver derfor vårt eget, fristilte, lag med iver og engasjement.

Vi jakter etter høyest mulig felt-suksess, best mulig produktmiks og lavest mulig oppsigelses-andel. Og statusen innad i gruppen blir målt deretter. Vi jobber hele tiden med å minimere antall oppsigelser, og er stolte av at vi klarer å holde denne prosentandelen lav. Oss i mellom er det like mye konkurranse om å holde denne på et minimum. Flokken drives av målbarhet og konkurranse. Konkrete budsjettmål gjør det enklere å lykkes i jakten. Kvalitet i salgene gjør at vi slipper å måtte bruke unødvendig energi på å gjøre jobben en gang til.

Vår flokk motiveres av å være best på det vi driver med, og gjør det vi må for å ivareta dette. Det enkle i denne modellen gjør oss også effektive.

 

Jobbe hos oss?

  • Hit-rate 80%
  • Salg på andre gangs besøk 50%
  • Bundle 92%

VÅRE MÅL

Vi tar mål av oss å være best på det vi driver med.

Det vil si at vi måler alt vi gjør. Ikke bare resultatene våre. Vi har funnet ut at dette er letteste måten å vite konkret hva vi må forbedre oss på for å kunne jakte mest mulig effektivt.

Slik reviderer vi. Slik justerer vi. Slik lærer vi. Slik konkurrerer vi.

Kontakt oss